Sprawozdanie z działalności PUODO w 2020 r. – cz. III

W ramach pierwszej części omawiania sprawozdania z działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („UODO”) w roku 2020 („Sprawozdanie”) podsumowane zostały informacje statystyczne dotyczące skarg i naruszeń, jak również najczęstsze typy naruszeń ochrony danych osobowych zgłaszanych do organu. Część druga zawiera omówienie wybranych skarg wpływających do PUODO na podmioty z sektora publicznego. W ostatniej – trzeciej części omawiam natomiast wybrane skargi wnoszone do PUODO na podmioty z sektora… Czytaj dalej Sprawozdanie z działalności PUODO w 2020 r. – cz. III

Sprawozdanie z działalności PUODO w 2020 r. – cz. II

W dniu 26.08 br. zostało opublikowane sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) w roku 2020 r. („Sprawozdanie”). W ramach pierwszej części omawiania dokumentu podsumowane zostały informacje statystyczne dotyczące skarg i naruszeń, jak również najczęstsze typy naruszeń ochrony danych osobowych zgłaszanych do organu. Część II zawiera z kolei omówienie wybranych skarg wpływających do PUODO na podmioty z sektora publicznego, opisanych w sprawozdaniu. Przetwarzanie i upublicznianie wizerunku osób fizycznych… Czytaj dalej Sprawozdanie z działalności PUODO w 2020 r. – cz. II

Sprawozdanie z działalności PUODO w 2020 r. – cz. I

W dniu 26.08 br. zostało opublikowane sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) w roku 2020 r. („Sprawozdanie”). Prawie 300 – stronicowy dokument obejmuje w szczególności informacje dotyczące wydanych decyzji i rozpatrywanych skarg, kontroli prowadzonych przez PUODO, aktów prawnych, co do których PUODO wydał opinie, odpowiedzi na pytania zadawane przez administratorów i IOD, czy podsumowanie dotyczące zgłaszanych naruszeń ochrony danych osobowych, które wpływały do UODO w 2020 r. Przygotowałam dla Państwa… Czytaj dalej Sprawozdanie z działalności PUODO w 2020 r. – cz. I