Sprawozdanie z działalności PUODO w 2020 r. – cz. III

W ramach pierwszej części omawiania sprawozdania z działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („UODO”) w roku 2020 („Sprawozdanie”) podsumowane zostały informacje statystyczne dotyczące skarg i naruszeń, jak również najczęstsze typy naruszeń ochrony danych osobowych zgłaszanych do organu. Część druga zawiera omówienie wybranych skarg wpływających do PUODO na podmioty z sektora publicznego. W ostatniej – trzeciej części omawiam natomiast wybrane skargi wnoszone do PUODO na podmioty z sektora… Czytaj dalej Sprawozdanie z działalności PUODO w 2020 r. – cz. III

Sprawozdanie z działalności PUODO w 2020 r. – cz. II

W dniu 26.08 br. zostało opublikowane sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) w roku 2020 r. („Sprawozdanie”). W ramach pierwszej części omawiania dokumentu podsumowane zostały informacje statystyczne dotyczące skarg i naruszeń, jak również najczęstsze typy naruszeń ochrony danych osobowych zgłaszanych do organu. Część II zawiera z kolei omówienie wybranych skarg wpływających do PUODO na podmioty z sektora publicznego, opisanych w sprawozdaniu. Przetwarzanie i upublicznianie wizerunku osób fizycznych… Czytaj dalej Sprawozdanie z działalności PUODO w 2020 r. – cz. II

Sprawozdanie z działalności PUODO w 2020 r. – cz. I

W dniu 26.08 br. zostało opublikowane sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) w roku 2020 r. („Sprawozdanie”). Prawie 300 – stronicowy dokument obejmuje w szczególności informacje dotyczące wydanych decyzji i rozpatrywanych skarg, kontroli prowadzonych przez PUODO, aktów prawnych, co do których PUODO wydał opinie, odpowiedzi na pytania zadawane przez administratorów i IOD, czy podsumowanie dotyczące zgłaszanych naruszeń ochrony danych osobowych, które wpływały do UODO w 2020 r. Przygotowałam dla Państwa… Czytaj dalej Sprawozdanie z działalności PUODO w 2020 r. – cz. I

Informacja handlowa czy nie?

Niedawno na profilu w portalu społecznościowym Linkedin przytoczyłam korespondencję, jaką otrzymałam na mój imienny, służbowy adres e-mail od pewnej kancelarii prawnej (wiadomość została skierowana jeszcze do kilku innych osób z organizacji). Zawierała ona informację o nadchodzących zmianach prawnych i zaproszenie na bezpłatne webinaria organizowane przez ten podmiot. W ankiecie, którą przeprowadziłam wśród obserwatorów na Linkedin, 11 osób wskazało, że na takie działania konieczne jest uprzednie pozyskanie zgody na przesyłanie informacji handlowej… Czytaj dalej Informacja handlowa czy nie?

Standardowe klauzule umowne – łatwiejsze zawieranie umów powierzenia?

Od 27 czerwca 2021 r. zacznie być stosowana decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej z 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz art. 29 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 („Decyzja”). Gdy mówimy o standardowych klauzulach umownych, mamy zazwyczaj w głowie instrument prawny, który pozwala na transfer danych… Czytaj dalej Standardowe klauzule umowne – łatwiejsze zawieranie umów powierzenia?