O mnie

Agnieszka Rapcewicz

Nazywam się Agnieszka Rapcewicz. Jestem adwokatem posiadającym doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej przede wszystkim na rzecz przedsiębiorców –  z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, autorskiego, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Od początku 2018 r. zajmowałam się głównie audytami zgodności z RODO, wdrażaniem zasad ochrony danych osobowych w podmiotach prywatnych, ale też publicznych i szeroko pojętym doradztwem z zakresu ochrony danych osobowych. Pełniłam także funkcję Inspektora Ochrony Danych, prowadziłam szkolenia wewnętrzne dla klientów, jak również otwarte webinary. Aktualnie pełnię funkcję compliance officera w spółce z branży finansowej, dbając o całościową zgodność jej działalności z prawem.

Ochrona danych osobowych i szeroko pojęta prywatność są moją pasją. Szczególnie ciekawe są dla mnie zagadnienia ochrony prywatności w stosowaniu nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji. Jestem członkiem Stworzyszenia.AI, a także International Association of Privacy Professionals. Posiadam certyfikat Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E). Zaczęłam także zajmować się ochroną danych osobowych od strony naukowej, jestem uczestniczką prawniczego seminarium doktorskiego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Prywatnie jestem żoną Tomka, mamą Antka i Zosi oraz posiadaczką dwóch kocurów – Zumy i Leona. W wolnych chwilach (o ile takie się znajdą 😊) fotografuję, czytam, chodzę do teatru (jeśli akurat nie ma lockdownu) lub oglądam stare amerykańskie filmy (z lat 30. – 50. XX wieku).