Standardowe klauzule umowne – łatwiejsze zawieranie umów powierzenia?

Od 27 czerwca 2021 r. zacznie być stosowana decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej z 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz art. 29 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 („Decyzja”). Gdy mówimy o standardowych klauzulach umownych, mamy zazwyczaj w głowie instrument prawny, który pozwala na transfer danych… Czytaj dalej Standardowe klauzule umowne – łatwiejsze zawieranie umów powierzenia?