Sprawozdanie z działalności PUODO w 2020 r. – cz. III

W ramach pierwszej części omawiania sprawozdania z działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („UODO”) w roku 2020 („Sprawozdanie”) podsumowane zostały informacje statystyczne dotyczące skarg i naruszeń, jak również najczęstsze typy naruszeń ochrony danych osobowych zgłaszanych do organu. Część druga zawiera omówienie wybranych skarg wpływających do PUODO na podmioty z sektora publicznego. W ostatniej – trzeciej części omawiam natomiast wybrane skargi wnoszone do PUODO na podmioty z sektora… Czytaj dalej Sprawozdanie z działalności PUODO w 2020 r. – cz. III

Sprawozdanie z działalności PUODO w 2020 r. – cz. II

W dniu 26.08 br. zostało opublikowane sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) w roku 2020 r. („Sprawozdanie”). W ramach pierwszej części omawiania dokumentu podsumowane zostały informacje statystyczne dotyczące skarg i naruszeń, jak również najczęstsze typy naruszeń ochrony danych osobowych zgłaszanych do organu. Część II zawiera z kolei omówienie wybranych skarg wpływających do PUODO na podmioty z sektora publicznego, opisanych w sprawozdaniu. Przetwarzanie i upublicznianie wizerunku osób fizycznych… Czytaj dalej Sprawozdanie z działalności PUODO w 2020 r. – cz. II

Sprawozdanie z działalności PUODO w 2020 r. – cz. I

W dniu 26.08 br. zostało opublikowane sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) w roku 2020 r. („Sprawozdanie”). Prawie 300 – stronicowy dokument obejmuje w szczególności informacje dotyczące wydanych decyzji i rozpatrywanych skarg, kontroli prowadzonych przez PUODO, aktów prawnych, co do których PUODO wydał opinie, odpowiedzi na pytania zadawane przez administratorów i IOD, czy podsumowanie dotyczące zgłaszanych naruszeń ochrony danych osobowych, które wpływały do UODO w 2020 r. Przygotowałam dla Państwa… Czytaj dalej Sprawozdanie z działalności PUODO w 2020 r. – cz. I

Informacja handlowa czy nie?

Niedawno na profilu w portalu społecznościowym Linkedin przytoczyłam korespondencję, jaką otrzymałam na mój imienny, służbowy adres e-mail od pewnej kancelarii prawnej (wiadomość została skierowana jeszcze do kilku innych osób z organizacji). Zawierała ona informację o nadchodzących zmianach prawnych i zaproszenie na bezpłatne webinaria organizowane przez ten podmiot. W ankiecie, którą przeprowadziłam wśród obserwatorów na Linkedin, 11 osób wskazało, że na takie działania konieczne jest uprzednie pozyskanie zgody na przesyłanie informacji handlowej… Czytaj dalej Informacja handlowa czy nie?

ABC RODO: Dane osobowe cz. I

Choć ogólne rozporządzenie o ochronie danych (czyli sławne RODO) jest już stosowane od ponad trzech lat, w dalszym ciągu pojawia się wiele problemów związanych ze jego interpretacją, zwłaszcza wśród przedsiębiorców. Z mojego doświadczenia wynika, że wątpliwości często dotyczą tego, jak rozumieć podstawowe pojęcia – dane osobowe, przetwarzanie, udostępnienie danych, powierzenie przetwarzania danych osobowych. Trudno się jednak dziwić przedsiębiorcom, skoro decyzje organów nadzorczych… Czytaj dalej ABC RODO: Dane osobowe cz. I

Standardowe klauzule umowne – łatwiejsze zawieranie umów powierzenia?

Od 27 czerwca 2021 r. zacznie być stosowana decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej z 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz art. 29 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 („Decyzja”). Gdy mówimy o standardowych klauzulach umownych, mamy zazwyczaj w głowie instrument prawny, który pozwala na transfer danych… Czytaj dalej Standardowe klauzule umowne – łatwiejsze zawieranie umów powierzenia?